Održana radna sjednica Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Zenice na današnjem zasjedanju usvojilo je Informaciju o upravljanju poslovnim prostorima  u vlasništvu Grada Zenice, Informaciju o stanju i statusu bivšeg odmarališta Duće u Hrvatskoj, ali bez odlučivanja o mogućem rješenju, te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama ali u formi Nacrta.Informacija o upravljanju poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Zenice pokazala je brojne dosadašnje manjkavosti u ovoj oblasti, kao što je  prenošenje prava vlasništva nad ovim prostorima, zatim postojanje velikih i bronjih dužnika, koji su te prostore iznamljivali, a nisu izmirivali svoje obaveze plaćanja zakupa po više godina, zatim dugoročno iznamljivanje prostora, te aktuelne niske zakupnina i dosta neujednačenih po zonama.Za sve to novce uskraćena je gradska uprava, budžet Zenice i njeni građani. Na sve ovo ukazali su tokom rasprave i vijećnici i to Snage centra, SDA, SDP-a i A SDA, smatrajući da se ova problematika nije smjela tek danas prvi put naći pred Gradskim vijećem. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović,  iznio je konkretne mjere koje će na planu saniranja ove oblasti poduzeti.Uz ovu  Informaciju vijećnici su usvojili i zaključak da se utvrdi nova metodologija rada u oblasti upravljanja poslovnim prostorima,da gradonačelnik formira komisiju za reviziju poslovnih prostora, te da se ubrzaju procedure iseljenja dosadašnjih dužnika.Uz Informaciju o statusu odmarališta Duće u Hrvatskoj,koje je vlasništvo Grada Zenice, pred vijećnicima su bila i 3 moguća rješenja o tome šta dalje učiniti sa ovim odmaralištem :izgraditi hotel čiji bi investitor bio Grad Zenica, zatim  izgraditi ga primjenom javno-privatnog partnerstva ili prodati ga putem međunarodnog tendera i sredstva upotrebijeti za neki trajan kapitalan projekat, što je gradonačelnik Zenice smatrao rješenjem sa najmanje rizika i koje donosi konkretne finansijske efekte.O ovim rješenjima vijećnici danas nisu htjeli odlučivati.Vijećnici SDA, Snage centra, A SDA, SDP-a, DF, te Naše stranke smatrali su te da se ova  tematika treba detaljnije analizirati da bi se odabralo najbolje rješenje, da treba uključiti i javnost u ovo odlučivanje ili čak organizovati javnu raspravu.Na kraju su usvojili samo Informaciju o stanju i statusu bivšeg odmarališta Duće, sa zaključkom da se formira radno tijelo od predsjednika Klubova vijećnika političkih subjekata,nezavisnih kandidata i vijećnika, te stručnjaka za prostorno planiranje , koje će pripremiti sveobuhvatniji materijal o mogućim rješenjima šta uraditi dalje sa tim objektom i parcelom, te za koje namjene upotrijebiti sredstva ukoliko dođe do njegove prodaje.Na raspolaganju će im biti kompletna gradska administracija, a materijal trebaju pripremiti u roku u od mjesec dana.Nakon duže diskusije Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama, kojom je predviđeno dodatno oporezivanje sportskih kladionica, lutrije, igara na sreću, baznih stanica mobilne telefonije itd. vijećnici su danas nakon izglasavanja razmatrali u formi Nacrta.Sve ono što pripada Gradu treba staviti u budžet i to je legalno i legitimno, istakao je gradonačelnik Zenice, a sa pravne strane pojasnio i sekretar Grada Zenice.Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama Gradsko vijeće Zenice usvojilo je i uputilo u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.Vijećnici su između ostalog danas usvojili i Nacrt programa rada ovog Vijeća za iduću godinu i proslijedili ga u javnu raspravu u roku od 30 dana.      (V.J.)

 

gv-1 gv-3 gv-4

Share