Održana peta sjednica Gradskog vijeća

Gradskim vijećnicima Zenice na današnjoj,petoj sjednici,prezentovan je izvještaj o monitoringu tla ,te rezultatima ispitivanja prisustva teških metala u biljkama i mlijeku za 2014.godinu.Ujedno ,prezentovana je informacija o stanju zagađenosti zraka ,sa posebnim akcentom na nedavno povećanje koncentracije benzena ,za što je direktno optužena kompanija Arcelor Mital.
Predstavljajući izvještaje za 2014.godinu ,predstavnici federalnog Agropedološkog i Zavoda za poljoprivredu ,Muzafera Ramović i Harun
Kurtagić ,naglasili su da je analiza rađena na 12 uzoraka tla ,32 procijeda vode , te 140 uzoraka biljnog porijekla i svježeg sirovog mlijeka ,na 12 lokacija u gradu Zenici.Generalna ocjena je ,da osim mlijeka ,možemo govoriti da su svi uzorci onečišćeni teškim metalima.
Prema riječima predsjednika Eko foruma ,Samira Lemeša ,izvještaji imaju nekoliko nedostataka ,a prije svega taj što nedostaju preporuke i konkretne mjere.
U Federalnom agropedološkom i zavodu za poljoprivredu ističu da je još uvijek rano govoriti o modelima sanacije tla ,te da se treba sačekati završetak monitoringa naredne godine.Do tada preporučuju da stanovništvo izbjegava konzumiranje koprive i salate uzgojene na užem gradskom području ,prije svega Tetovu ,Peharama i Gradišću.
Uvodno izlaganje na temu stanje zagađenosti zraka imao je član gradske komisije ,Jusuf Duraković ,koji se prije svega osvrnuo na nedavno povećanje koncentracije Benzena ,za što je direktno optužio Arcelor Mital.
Ponuđenu informaciju Gradsko vijeće je jednoglasno usvojilo ,uz zaključak da se od Federalnog ministarstva okoliša i turizma traži da prije izdavanja okolinskih dozvola kompaniji Arcelor Mital u Zenici mora organizovati javnu raspravu.
Ujedno ,od svih poslanika na kantonalnom ,federalnom i državnom nivou koji su iz Zenice ,zatraženo je da iniciraju izmjene postojećih zakonskih propisa.
U nastavku 5.sjednice gradskog vijeća usvojena je Informacija o radu PU Zenica sa ocjenom stanja bezbjednosti za period januar-decembar 2014. godine i period januar–mart 2015.godine ,Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Zenica za 2014. godinu ,te izvještaji o utrošku sredstava Fonda za ekologiju za 2014. godinu i o realizaciji kapitalnih ulaganja u oblasti vodoprivrede u 2014.godini.
Pred gradskim vijećnima našao se i Izvještaj o izgradnji i održavanju grada i putne mreže na teritoriji općine Zenica u 2014. godini ,Plan potrebnih ulaganja u oblasti vodoprivrede na području Grada Zenice ,Plan potreba ulaganja u oblasti putne infrastrukture ,te Nacrt Statuta Grada Zenice.  (R.Š.)

 

vijece april b vijece april c

Share