Održana osma sjednica Gradskog vijeća

Održana je osma sjednica Gradskog vijeća Zenica. Razmatrano je 13 tačaka dnevnog reda .
Nakon usvajanja zapisnika sa sedme sjednice Gradskog vijeća i vijećničkih pitanja usvojena je Informacaija o radu Agencije ZEDA u 2014. godini uz prijedlog  mjera za poboljšanje rada Agencije.
Vijeće je usvojilo  Informaciju o realizaciji Programa 20. MKM „Zeničko proljeće“ koja je trajala od 20. marta do 12. aprila. Održana je  pod sloganom Sjećanje i zaborav. Savjet za kulturu  odabrao je 36 programa koje je uspješno realizovalo oko 730 izvođača.
Nakon  provedene rasprave  Vijeće je usvojilo Izvještaj o radu  JP „Parking servis d.o.o.“  za 2014. godinu uz zaključak da menadžment  „Parking servisa“  pripremi konkretne mjere kako bi se poboljšalo poslovanje  ovog preduzeća. 
Pesebnu pažnju vijećnici su posvetili Izvještaju  o poslovanju JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica za 2014. godinu. Usvojen je izvještaj sa mjerama , uz konstataciju da i pored toga što su napravljeni pomaci u poslovanju i izvršavanju osnovne djelatnosti, Vijeće nije upotpunosti zadovoljno kvalitetom usluga koje građanima pruža preduzeće za prevoz putnika. Zaključeno je da se izradi studija koja  će ponuditi pravce daljeg  razvoja „Zenicatransa“, te da se uputi inicijativa nadležnom kantonalnom ministarstvu za rješavanje pitanja nelegalnog prevoza u Zenici.
Gradsko vijeće je zatražilo od Vlade Zeničko-dobojskog kantona da razmotri važeću Odluku o organizaciji i načinu obavljanja taksi prevoza putnika na području kantona  ( Službene novine ZE-DO kantona broj : 6/10) te predloži izmjene iste u cilju iznalaženja mjera za suzbijanje nelegalnog taksi prevoza.
Na  ovoj sjednici  usvojen je prijedlog  Statuta Grada Zenica, kao i Prijedlozi  Odluke o neprofitnom socijalnom stanovanju i Odluke o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju Projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja“.
Usvojeni su prijedlozi zaključaka o davanju saglasnosti Gradonačelniku  za zaključivanje ugovora o prodaji građevinskog zemljišta u naselju Drivuša putam neposredne pogodbe , o načinu  i uvjetima prodaje nekretnina u vlasništvu Grada putem licitacije i  Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti JP „Grijanje“ d.o.o. Zenica za upis hipoteke na nekretnine i opreme.
Usvojen je i izvještaj Komisije za izbor i imenovanja.   (zenica.ba)

Share