Održan okrugli sto o aktuelnim pitanjima rada i razvoja UNZE

Aktuelna pitanja rada i razvoja Univerziteta u Zenici tema je okruglog stola održanog danas u Zenici. Prvi ljudi zeničkog univerziteta sa predstavnicima Vlade Zeničko-dobojskog kantona i privrede, nastojali su doći do rješenja za problem pada broja novoupisanih studenata s jedne strane, te adekvatan odgovor akademskog potencijala na potrebe privrede, s druge.

– Današnje obrazovanje ne odgovara adekvatno zahtjevima privrede. Nama trebaju dvije do tri godine da od diplomanta stvorimo majstora. Ono što mi zahtijevamo je da Univerzitet što više bude uključen u privredu, da se vrati institut praktične obuke. I univerzitet je tržište! Ako se akademska zajednica ne bude ponašala tržišno, neće preživjeti. Svi se moraju okrenuti privredi!, – poručio je predsjednik Saveza udruženja poslodavaca Zenice, Mladen Perić.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona kao osnivač zeničkog univerziteta ne vidi problem u jačem zaokretu ka praktičnim zahtjevima tržišta. – Svakako da trebamo donijeti određene mjere u smislu da priđemo privredi, stejk holderima, da razgovaramo o njihovim potrebama i proizvodimo kadrove koji trebaju tržištu, – izjavio je ovom prilikom premijer Zeničko-dobojskog kantona, Miralem Galijašević, najavljujući da će uskoro biti osigurane i stupendije za deficitarna zanimanja.

U aktuelnu akademsku godinu upisano je čak 20 posto srednjoškolaca manje u odnosu na prethodnu. – Radi se o trendu koji je zahvatio sve zemlje Balkana, a veća uloga praktične obuke i otvaranje novih studijskih odsjeka, privlačnijih za studente i potrebnijih privredi, samo će djelimično riješiti problem, – upozorio je rektor zeničkog Univerziteta, profesor Damir Kukić.

Problem pada upisa na zeničke fakultete s jedne i adekvatan odgovor akademskog potencijala na potrebe tržišta, s druge strane, ipak je problem koji valja rješavati sistemski. Zajedničko traženje rješenja svih strana u tom procesu samo je dobar početak.

Da bi zaustavili trend pada nataliteta i masovnog odlaska mladih iz ove zemlje, potrebno je i mnogo više.

Zaključci Okruglog stola “Aktuelna pitanja rada i razvoja Univerziteta u Zenici”: 

1. Nesporno je da je Univerzitet u Zenici jedan od važnih subjekata sadašnjeg i budućeg svukupnog razvoja Zeničko-dobojskog kantona.

2. Univerzitet u Zenici je postao moderna i cijenjena visokoškolska institucija, uključena u zajednički akademski prostor Evrope i svijeta i važan faktor društvenog razvoja Zeničko-dobojskog kantona.

3. Potrebno je omogućiti brže izmjene i dopune postojećih nastavnih planova i programa, kao i kreiranje dvopredmetnih studija, te studijskih programa na stranim jezicima. Mogućnost razvoja novih studijskih programa u skladu sa potražnjom na tržištu rada.

4. Jedno od najvažnijih pitanja za razvoj Univerziteta u Zenici jeste pitanje upisa novih studenata i zapošljavanje svršenih studenata. U posljednjih nekoliko godina uočen je trend smanjenja upisa na prve godine studija na Univerzitetu u Zenici, iako se radi o pojavi sa kojom su suočeni i drugi univerziteti u BiH i regionu. Univerzitet u Zenici će u narednom periodu preduzeti niz aktivnosti da se ovaj trend zaustavi.

5. Kada je u pitanju naučnoistraživački rad na Univerzitetu u Zenici moraju se, u narednom periodu, uložiti dodatni napori na jačanju načnoistraživačkog i razvojno-investicionog rada saglasno stvarnim potrebama šire društvene zajednice i aktuelnog stanja nauke u svijetu. Menadžment Univerziteta treba zajedno sa predstavnicima Osnivača i nadležnih vlasti iznaći načine za daleko veći stepen naučnoistraživačkoke i komercijalne iskoristivosti svih potencijala kojima Univerzitet raspolaže.

6. Omogućiti stipendiradnje većeg broja studenata – razmotriti mogućnosti stipendiranja iz vlastitih sredstava, te je potrebno kreirati zapošljavanje najboljih studenata, kao i izraditi posebne programe za obavljanje pripravničkog staža sa firmama sa kojima Univerzitet sarađuje.

7. Potrebno je poboljšati infrastrukturne kapacitete kako bi studentima stvorili optimalne uslove za rad.
8. Neophodno je izraditi Strategiju razvoja naučnoistraživačke djelatnosti.
9. Potrebno je poboljšati informativne i promotivne aktivnosti.

 

(S.S.)

 

 

 

 

 

 

Share