Odluke Vlade ZDK

Vlada Zeničko dobojskog kantona donijela je na posljednjoj sjednici Odluku o pokretanju procedura za dugoročno kreditno zaduženje u iznosu od 28 miliona i 500 hiljada konvertibilnih maraka radi pokrića tekućeg i dijela naslijeđenog deficita.
-Kreditno zaduženje će se realizovati u 5 lotova jer bh banke nisu u mogućnosti plasirati cjelokupan iznos,pojasnio je na današnjoj pres konferenciji kantonalni premijer Miralem Galijašević.
Resorni ministar Andrej Kajić podsjeća da je kreditno zaduženje uvršteno u ovogodišnji budžet i zakon o njegovom izvršavanju.
-Uskoro će biti objavljen javni poziv a okončanje procedure moglo bi uslijediti za oko 2,5 mjeseca. Ovaj iznos je izabran kako bi pomogli i privredu Kantona,prema kojoj imamo dugovanja,a koja je primorana uzimati kredite sa nepovoljnim uslovima na tržištu kapitala,dodao je ministar Kajić.
Vlada ZDK je razmatrala i prihvatila Program utroška sredstava Ministarstva za boračka pitanja za 2015. godinu.
Prema riječima resornog ministra, Fahrudina Čolakovića,ukupan borački budžet je u iznosu od 8 miliona i 746 hiljada konvertibilnih maraka.
Pri tom ističe, da je dobijena podrška boračkih udruženja i organizacija.
-Ova Vlada i Miniistarstvo naslijedili su i neizmirene obaveze iz prethodne dvije godine,stoga će prioritet u plaćanju biti starost naloga,dodao je ministar Čolaković.
Usvojeno je i 6 od ukupno 13 programa utroška sredstava Ministarstva obrazovanja,nauke,kulture i sporta za 2015. godinu,među kojima i transfer za smještaj studenata u studentske centre i stipendiranje studenata.
Usvojen je i program utroška Ministarstva poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva,pri čemu je podsticaj u poljoprivredi vrijedan 2 miliona maraka.
Vlada je razmatrala i Izvještaje o radu Univerziteta Zenica i javne ustanove Penzionerski dom za prošlu godinu. (Š.B.)

Share