Odluke Vlade ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je na 42. sjednici, utvrdila Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona sa Odlukom o načinu izvršenja finansijskog plana za 2016. godinu i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru. Planiran prihod je u visini od 159.052.000,00 KM.Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu po inicijativi poslanika Besima Avdića a koja se odnosi na donošenje Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju. U Mišljenju stoji da se trenutno ne može postupati po navedenoj inicijativi jer se očekuje donošenje novog zakona na nivou Federacicje BiH.Na osnovu mišljenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministrstva finansija, Vlada Kantona je dala podršku predloženom Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Danas je Vlada donijela Rješenje o imenovanju na kraći period Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona te Zaključak o raspodjeli 7.150,00 KM na ime pomoći socijalno intervenirajućeg karaktera za 15 lica u stanju socijalne potrebe.Na prijedlog Ministarstva za privredu donesena je Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove NO privrednog društva TP “Nova Trgovina“ d.d. Žepče, na kraći period kao i Zaključak o imenovanju Osmana Buze kao punomoćnika državnog kapitala za I. vanrednu Skupštinu privrednog društva TP “Nova Trgovina“ d.d. Žepče. Danas je Vlada donijela i Odluku o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove NO privrednog društva “rmk promet“ d.d. Zenica koji se imenuje na kraći period, te Zaključak o imenovanju Ferhata Bradarića kao punomoćnika državnog kapitala za I. vanrednu Skupštinu privrednog društva “Natron“ d.d. Maglaj. Donesena je Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata za NO u privrednom društvu “Natron“ d.d. Maglaj na kraći period.Na prijedlog Minstarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Vlada je u više škola razriješila članove školskih odbara, i to radi odlaska u mirovinu ili podnošenja ostavke iz ličnih razloga.

Press služba

Share