Odluka o kreditnom zaduženju

Vlada ZDK donijela je Odluku o dugoročnom kreditnom zaduženju ZDK u ovoj godini, čime je zapravo data saglasnost na jedan od LOT-ova na kreditno zaduženje kod Unikredit banke u iznosu od 9 miliona KM, saopšteno je na pres konferenciji, organizovanoj nakon sjednice kantonalne Vlade.
– Na ovaj način popravljamo zatečeni tekući deficit kantona što je predhodno odobrila kantonalna Skupština i što je planirano pri izradi ogovodišnjeg kantonalnog budžeta, a sredstva su namijenjena za plaćanje obaveza, koje smo zatekli na početku našeg mandata, navodi Miralem Galijašević, premijer ZDK.
Između ostalog, kantonalna Vlada danas je prihvatila i Odluku o uslovima i kriterijima za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih.
Najvažnija novina je što će na javni poziv, koji će za ove namjene biti otvoren, ubuduće moći aplicirati i djeca boračkih kategorija, zatim civilnih žrtava rata, te bivši logoraši i njihova djeca.   (V.J.)

Share