Odabrani projekti NVO

Služba za društvene djelatnosti ,socijalnu zaštitu ,raseljena lica i izbjeglice Grada Zenice ,završilo je proceduru za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata iz oblasti sporta ,kulture ,mladih i socijalne zaštite.
Prema riječima stručnog saradnika za nevladine organizacije i civilni sektor , Selmira Čolakovića ,stručna komisija je od 54 pristigle aplikacije odobrila 40 projekata sa područja cijele Federacije BiH ,a već naredne sedmice slijedi potpisivanje ugovora.
Budžetom za 2015.godinu predviđeno je 125.000 konvertibilnih maraka od čega za sport 20.000 ,kulturu 30.000 ,socijalnu zaštitu 40.000 i mlade 35.000 konvertibilnih maraka.Rezultati konkursa biće od ponedjeljka objavljeni na zvaničnoj Web stranici Grada. (R.Š.)

Share