Od sutra prekid u isporuci toplotne energije

Kompanija ArcelorMittal Zenica je uspješno realizirala isporuku toplinske energije u dosadašnjem dijelu sezone grijanja grada Zenice, započetoj 15.oktobra 2015., u skladu sa zahtjevima JP Grijanje, bez većih kvarova i uz samo nekoliko smanjenja isporuke toplinske energije u trajanju ispod 8 sati.Usprkos vrlo dotrajaloj opremi za proizvodnju toplinske energije u pogonu Energetika, ovaj rezultat je postignut zahvaljujući velikim naporima kompanije i uvođenjem novih rješenja kao što su: unajmljivanje dodatnog kotla iz Francuske koji radi na bazi zemnog plina, isključivanje jednog turbo generatora kako bi se dobilo više pare za sistem grijanja grada i optimizacijom proizvodnog procesa u kompaniji.Dana 24.februara 2016.godine kompanija ArcelorMittal Zenica je planirala zaustaviti isporuku toplinske energije za grijanje grada zbog neophodnih radova koji se moraju obaviti na kritičnim dijelovima instalacija kao i mreži koja je spojena sa kotlovima u pogonu Energetike. Uslijed toga u cijeloj kompaniji neće biti pare i proizvodnja će biti obustavljena, ali je ovaj prekid neophodan kako bi isporuka toplinske energije do kraja sezona grijanja bila što pouzdanija. Spomenuti prekid u isporuci trajat će od 36-48 sati.

 

(ArcelorMittal Zenica)

 

foto:Š.B.

Share