Obuka o javnim nabavkama

Misija OSCE-a u BiH ,u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje ,nauku ,kulturu i sport ZDK ,organizator je jednodnevne obuke o javnoj nabavci za školske sekretare i računovođe iz 12 općina kantona.
Cilj obuke je upoznavanje menadžmenta sa novim državnim zakonom o javnim nabavkama koji je usvojen u novembru prošle godine.
Državni zakon o javnim nabavkama uvodi mnoge novine.Ministar za obrazovanje ,nauku ,kulturu i sport u Vladi ZDK ,Mensur Sinanović i predstavnik misije OSCE-a u BiH ,Alen Ćosić ,ističu da će to olakšati rad školskih uprava ,posebno u polju organizovanja prevoza đaka.
Ujedno ,obuka ima za cilj unapređenje administrativne prakse ,te stvaranje ušteda u procesu javnih nabavki.Samo za prevoz učenika ,rečeno je ovom prilikom ,iz kantonalnog budžeta godišnje se izdvaja 5 miliona konvertibilnih maraka.
Prema riječima predavača ,Dragana Peranovića ,bitan detalj novog zakona o javnim nabavkama ,koji je usvojen u novembru prošle godine ,svakako je određivanje rokova u radu ureda za žalbe ,što do sada nije bio slučaj.
U ranijoj praksi ,dodao je Peranović ,žalbe su rješavane i po nekoliko godina , što je predstavljalo ogroman problem u proceduri javnih nabavki.Novim zakonom regulisano je da rok za rješavanje žalbe može maksimalno iznositi 60 dana.   (R.Š.)

 

prosvjeta predavac prosvjeta zene

Share