Obuka državnih službenika ZDK

Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte Vlade Zeničko dobojskog kantona u saradnji sa Vanjskopolitičkom inicijativom otpočela je danas dvodnevnu obuku radi priprema državnih službenika za odgovaranje na Upitnik Evropske komisije.Na razmatranju je bilo 5 poglavlja.Upitnik za BiH će zvanično biti dostavljen početkom decembra.Dvodnevna obuka u sjedištu ZDK, namijenjena je državnim službenicima kantonalnog nivoa vlasti koji će imati ključnu koordinirajuću ulogu u svojim organima uprave pri davanju odgovora ali i drugim državnim službenicima  uključenim u proces pripreme odgovora na Upitnik Evropske komisije. Tokom 2016. godine priređeno je više sesija obuke u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije BiH,ističe Đenana Čolaković,direktorica Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte.  No,ova najnovija je i najznačajnija.Predstavnica Vanjsko političke inicijative BiH, Lejla Ramić-Mesihović cijeni da je vrlo važno da što veći broj državnih službenika bude obuhvaćen obukom.Obuka se nastavlja i sutra,razmatranjem poglavlja 19 i 28,te završnim rezimeom i evaluacijom.   (Š.B.)

 

denana-c obuka-papir

 

Share