Obuka biračkih odbora

Gradska izborna komisija jučer je startala sa obukom predsjednika biračkih odbora i njihovih zamjenika, a za nekoliko dana obuka će početi i za članove, odnosno njihove zamjenike. Aida Jašarević iz GIK-a ističe kako je najvažnije da se izbori provedu pošteno i pravedno, po volji naroda, da sve bude regularno, jer su birački odbori glavna karika u izbornom procesu.
-GIK je dobio nekoliko prigovora na konačna rješenja u biračkim odborima, ali mi nemamo saznanja o kupovani biračkih mjesta. Imenovali smo osobe koje su predložili politički subjekti, a prema Izbornom zakonu BiH u biračkim odborima ne mogu biti osobe koje se nalaze na ovjerenim kandidatskim listama političkih subjekata, dodala je Jašarević. Sve prijavljene neregularnosti na biračkim mjestima razmatra Centralna izbirna komisija, a da ih ima primjer je sa prošlih izbora kada su novčanio kažnjeni birački odbori u Blatuši i u Lokvinama. Ova obuka će trajati 15 dana, a nakon toga ide uručenje biračkog materijala i izborni dan.

Share