Objavljen spisak stipendista

Obavještavamo studente sa područja grada Zenice da je 13.05.2015.godine koji se nalaze na konačnoj listi za dodjelu stipendija za studijsku 2014 /15 godinu, da su na osnovu Obavijesti Ministarstva za boračka pitanja od 12.05.2015.godine pravo na dodjelu stipendija ostvarili kandidati od rednog broja 1- 361.Spisak dodjeljenih stipendija se nalazi na oglasnoj ploči Grada Zenice.

Služba za boračko-invalidsku zaštitu

Share