Obilježen Svjetski dan socijalnog rada

Održanom svečanom sjednicom Društvo socijalnih radnika, u saradnji sa Centrom za socijalni rad i resornim Ministarstvom ZDK obilježili su danas u Zenici Svjetski dan socijalnog rada.Ovom prilikom usvojen je izvještaj o prošlogodišnjem radu Društva, kao i program aktivnosti za ovu godinu, dok su najkativniji članovi primili i zahvalnice za svoj doprinos.

-Nivo socijalne zaštite na prostoru ZDK u uzlaznoj je putanji i mada je povećan broj korisnika socijalnih usluga,u posljednje vrijeme povećana su i izdvajanja kantonalnog Ministarstva za socijalu zaštitu, ističe Mirnes Telalović, predsjedik Društva socijalnih radnika ZDK, napominjući da je i samo Društvo postalo prepoznatljiv i bitan faktor u kreiranju oblasti socijalne zaštite na prostoru kantona, države ali i našeg šireg okruženja.     (V.J.)

 

 

Share