Obilježen Svjetski dan autizma

U Zenici je danas obilježen Svjetski dan autizma. Prilika je to da se javnosti ukaže na specifičnosti autizma i posebne potrebe autističnih, koji zahtijevaju stalnu brigu, pomoć i podršku. Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškočama u psiho-fizičkom razvoju u Zenici, koja organizuje nastavu za devetoro djece s poremećajima iz autističnog spektra, danas je priredila radionicu s roditeljima djece sa autizmom, u namjeri da s više informacija unaprijedi svoje pedagoške aktivnosti.
Udruženje građana ‘Svijet u slikama’, u saradnji sa udruženjima iz Doboja, Lukavca i Sarajeva, simboličnim, istovremenim puštanjem plavih balona u vazduh i plavim otiscima ruku na bijelom panou, skrenulo je pažnju zeničke javnosti na specifičnosti ovog poremećaja.
Stručnjaci Centra za djecu i odrasle s posebnim potrebama u Zenici i njemu pripadajućeg Centra za ranu intervenciju, ukazali su danas na značaj otkrivanja autizma prije treće godine starosti i blagovremenog upućivanja u odgovarajuće ustanove, gdje stručnjaci s djecom rade, individualno i u grupama, nastojeći razviti njihove potencijale.
Autizam je rastući zdravstveni problem, složen poremećaj koji ima 67 miliona ljudi u svijetu. Njegove su glavne karakteristike slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija, a svako je dijete i osoba slučaj za sebe. Zahtijeva stalnu brigu i podršku, zbog čega roditelj, odnosno psiholog ili terapeut, moraju biti uz dijete 24 sata.
Broj registrovanih sa autizmom dramatično se povećao 80-ih godina prošlog vijeka, dijelom zbog unaprijeđenih dijagnostičkih postupaka. Iako je u Bosni i Hercegovini registrovano oko 500 osoba s poremećajima iz autističnog spektra, ne postoje centri za autizam, niti jedan specijalizovani dijagnostički tim ili odjel, koji će se baviti ranim otkrivanjem autizma, koje bi moglo pomoći djetetu da stekne određene socijalne vještine i samostalnost.
Smatra se da je plava omiljena boja autističnih osoba. Psihološki predstavlja hladnoću i nedodirljivost, a osobe sa autizmom svoje osjećaje i unutarnje svjetove uglavnom teško prenose izvan sebe.

(S.S.)

 

autizam c autizam b

Share