Obilježavanje Svjetskog dana Roma

Danas je Svjetski dan Roma, koji se obilježava u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog od 8. do 12. aprila 1971. godine u Londonu, jednog od najvažnijih događaja u istoriji ovog naroda. Zenička Opšta biblioteka je tim povodom ugostila predstavnike romskog udruženja Romano Centro, gradske izvršne vlasti i Centra za socijalni rad. U Zenici živi oko dvije hiljade pripadnika najbrojnije nacionalne manjine u BiH. Zenica je jedini grad koji i u izvršnoj i u zakonodavnoj vlasti ima predstavnika manjine s više od tri posto predstavnika u lokalnoj zajednici. Ipak, kao i svuda, položaj Roma je izuzetno težak, a najveći problem zeničkih Roma je, prema riječima Salke Musića, predsjednika Romano Centra, nizak nivo obrazovanja.  (S.S.)

Share