O značaju ZAVNOBIH-a

„Historijski značaj prvog zasijedanja ZAVNOBiH-a za razvoj države BiH“ bila je tema o kojoj je sinoć na akademiji u Zenici govorio profesor doktor Mirko Pejanović.- Za nastanak i razvoj državnosti naše zemlje istorijsku ulogu odigralo je prvo zasijedanje ZAVNOBiH-a, kada je BiH konstituisana kao ravnopravna federalna jedinica u Demokratskoj Federativnoj Jugoslaviji, te postala državna i politička zajednica i domovina njenih građana, odnosno zbratimljenih i ravnopravnih naroda, istakao je profesor doktor Pajanović.Svečanu akademiju, povodom 25. novembra, Dana državnosti BiH, sinoć su zajednički organizovali forumi : mladih, zatim žena, ali i seniora Gradske organizacije SDP Zenica.  (V.J.)

Share