O problemu arhitektonskih barijera

Gradonačelnik Zenice  Husejin Smajlović sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima Udruženja  slijepih građana Zenica. Ovom prilikom razgovaralo se o problemu arhitektonskih barijera u gradu, nakon izgradnje Glavne gradske magistrale.Učesnici sastanka su pohvalili aktivnosti Gradske uprave na rješavanju pitanja saobraćaja u gradu, te istakli da se ovom problemu prvi put ovako ozbiljno pristupilo.Uklanjanje arhitektonskih barijera je proces koji se rješava fazno. Iskustva Švedske govore da je njima trebalo pedesetak godina da riješe te probleme.Gradska uprava je pokazala spremnost da krene sa uklanjanjem arhitekstonskih barijera kako bi se olakšalo kretanje slijepih i slabovidnih osoba po gradu. Dogovoreno je da  Udruženje za početak predloži prioritete i najneophodnije koridore na kojima bi se realizovale planirane aktivnosti u skladu sa propisanim standardima, Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom i načelima Povelje Ujedinjenih nacija.   (zenica.ba)

Share