O problemima Željezare sastanak u Vladi FBiH

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić,sa savjetnicima federalnog premijera,juče se sastao sa predsjednikom sindikata Željezare „Zenica“ Esadom Skomorcem, predsjednikom sindikata metalaca FBiH Bajrom Melezom i predstavnikom sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona Kenanom Mujkanovićem.
Na sastanku u zgradi Federalne vlade ocijenjeno je da je zbog nedovoljne saradnje uprave i sindikata ovog privrednog društva došlo do nesporazuma i protesta radnika.
Zaključeno je da uprava i nadzorni odbor ovog privrednog društva imaju obavezu raditi u skladu sa svim svojim zakonskim dužnostima i obavezama i ne očekivati da te obaveze izvršava Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.
Ministar Džindić je još jednom upravi Željezare  Zenica naložio da nadležnim organima dostave spiskove svih radnika koji su stekli uslove za penzionisanje, kako bi mogli ostvariti  stečeno pravo na penziju.
Na sastanku je istaknuto da će svi dalji postupci na uvezivanju radnog staža radnika ove kompanije biti rješavani  u skladu s važećim zakonskim propisima i da je Federalna vlada spremna sarađivati u tom procesu.   (fbihvlada.gov.ba)

Share

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *