O finansiranju “Sigurnih kuća”

Nevladine organizacije, koje u BiH vode sigurne kuće, osnovane za pomoć žrtvama traume i nasilja u porodici, ne slažu se da sigurne kuće ubuduće moraju biti preregistrovane u ustanove kako se predlaže Nacrtom Zakona o izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.
– Pomenute izmjene bi duplirale administrativni dio, ali i troškove,stav je Sabihe Husić direktorica zeničke Medike.
-Njihovo osnivanje može biti omogućeno shodno Zakonu o ustanovama, ali i prema Zakonu o udruženjima i fondacijama, koje predviđa dosadašnji način finansiranja 30 posto sa kantonalnog i lokalnog nivoa, te 70 posto sa federalnog, ističe Husić, dodajući da federalni nivo nije nikada ispoštovao svoje obaveze, a za rad 6 sigurnih kuća u cijeloj idućoj godini predvidjeli su samo 168.000 maraka.  (V.J.)

Share