Novi program stimulativnih otpremnina

Kompanija ArcelorMittal Zenica namjerava realizaciju novog programa dobrovoljnih stimulativnih otpremnina. Cilj je osvježiti kadrovsku strukturu sa mlađom radnom snagom,izjavila je za RTV Zenica portparol kompanije,Dijana Božić-Srdanović. Prema njenim riječima,za ovaj program mogu konkurisati zaposlenici koji imaju preko dvije godine do ispunjavanja predviđenih zakonskih uslova za penzionisanje. U Sindikatu ArcelorMittal Zenica ističu da će svoj stav oko programa stimulativnih otpremnina Upravi dostaviti tokom dana.U svakom slučaju,odranije je poznato da Sindikat insistira na poštivanju socijalnog paketa koji podrazumijeva upošljavanje 2.800 radnika,(trenutno je spisku oko 2.400) kazao je Zuhdija Kapetanović,predsjednik Sindikata zeničke kompanije. Visina otpremnine je 3 hiljade maraka za zaposlenike kojima do penzije nedostaje od 24 do 36 mjeseci, iznos od 5 hiljada maraka je za nedostajući staž od 36 do 48 mjeseci,a 8 hiljada maraka za više od 48 mjeseci. Za sve pomenute kategorije isplaćuje se i 14 mjesečnih plata. Zahtjevi za otpremine podnose se tokom novembra,a svima kojima budu odobrene aplikacije sporazumno prestaje radni odnos sa 31. decembrom 2016. godine.   (Š.B.)

 

dijana-b zuhdija-k

Share