Novi policajci položili zakletvu

Nakon uspješno završene obuke na Policijskoj akademiji federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu,50 novoprimljenih policajaca Uprave policije Zeničko-dobojskog kantona položilo je zakletvu.Svi oni dobili su čin „policajac“ ,a nakon zakletve potpisali su etički kodeks policijskog službenika ,te ugovore o radu.U Ministarstvu unutrašnjih poslova ZDK ističu da se sa prijemom novih policajaca kvalitetnije može odgovoriti na sve izazove ,ali i da se na tome neće stati.Naime ,najavljen je prijem još 100 policajaca jer policijska uprava trenutno funkcioniše sa manjkom od 250 ljudi.  (R.Š.)

Share