Novalić govorio zeničkim studentima

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić održao je danas, u sali Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, predavanje za studente Pravnog i Ekonomskog fakulteta o temi “Reformska agenda: zaokret u ekonomskim trendovima”.
Federalni premijer se, ujedno, susreo s rektorom Univerziteta u Zenici prof. dr. Dževadom Zečićem i dekanom Ekonomskog fakulteta dr. sc. Alaudinom Brkićem.
„Mladi ljudi nemaju strah od promjene. Vaši široki umovi, neopterećeni prošlošću, mogu na pravi način shvatiti ono što starije generacije ne mogu, a to je da ova Vlada radi na temeljnom preobražaju odavno uspavane bosanskohercegovačke ekonomije i da smo fokusirani na mlade”, kazao je premijer, dodavši da taj fokus nije dio nekog promotivnog pamfleta, jer je Vlada već na početku svoj mandata u 2015. godini analizirala i shvatila da mladi čine 60 posto od ukupnog broja nezaposlenih.
“Zato smo donijeli Uredbu o prvom zapošljavanju i samozapošljavanju, na koju smo izuzetno ponosni. Prvi put, nakon rata, jedna vlada je ozbiljno pristupila problemu nezaposlenosti mladih i s programom od 50 miliona KM, distribuiranih putem kantonalnih zavoda za zapošljavanje, prikupila oko 6,5 hiljada prijava. U narednih nekoliko mjeseci, oko sedam hiljada mladih ljudi bit će zaposleno, te steći neophodno radno iskustvo, ili se razviti u smjeru poduzetništva. S obzirom na rezultate Uredbe, Vlada ima namjeru nastaviti sa ovom vrstom aktivnih mjera zapošljavanja i u narednim godinama”, kazao je Novalić.
Kako je istakao, Bosna i Hercegovina je zemlja s jasnom perspektivom pridruživanja, ali prije samog pridruživanja Evropskoj uniji, svi ključni domaći akteri morat će demonstrirati postojanje funkcionalne tržišne ekonomije i kapaciteta da se nose s pritiscima konkurencije i tržišnim snagama unutar Evropske unije. Rezultat konsultativnog procesa bio je Sporazum za rast i zapošljavanje, koji je, ustvari, bio inicijalna kapisla za Reformsku agendu i kroz ovaj proces su definisani ključni sektori za ekonomski oporavak Bosne i Hercegovine.
“Sporazum za rast i zapošljavanje usko je vezan i za njemačko-britansku inicijativu koja definiše obaveze bh. vlasti u provođenju institucionalnih reformi na svim nivoima države (efikasniji rad sa EU). Inicijativa je stavila fokus na nužnost sprovedbe socijanih reformi, jačanje ekonomije i otvaranje novih radnih mjesta”, kazao je premijer studentima.
Pojasnio je da je Reformska agenda, u suštini, radni plan stvari koje vlade moraju uraditi u naredne tri godine. To je jedini način da se bude riješena situacija u kojoj se BiH trenutno nalazi.
Reformska agenda, prema riječima premijera Novalčića, direktno proizilazi iz zajedničke izjave koju je u februaru ove godine potpisalo 14 stranačkih lidera, a potom jednoglasno usvojila Parlamentarna skupština BiH.“Želio bih naglasiti da moj nastupni ekspoze i plan rada Vlada FBiH sadrži oko 90 posto mjera i aktivnosti jednakih kao u Agendi. Ona je proizvod domaćih ekonomskih stručnjaka, a kompatibilna je sa evropskim vizijama za BiH. Izuzetno je važno je da je sprovode svi – Vijeće ministara, Federacija BiH i Republika Srpska s jedinstvenom idejom da konačno bude povećan životni standard Bosanaca i Hercegovaca. Agendom je postavljen visok standard, a svaka od njenih oblasti je važna i dio je cjelokupnog paketa. Govorimo o boljoj kontroli javnih finansija, jačanju vladavine prava, smanjenju korupcije i unaprjeđenju javne administracije, kako bi svi građani imali bolje i efikasnije službe”, kazao je premijer tokom predavanja.    (fbihvlada.gov.ba)

 

novalic b

Share