Nova terenska vozila za ambulante Dom zdravlja

Nova terenska vozila za potrebe rada patronažnih sestara od danas imaju ambulante Janjići i Stranjani, te Predškolski dispanzer zeničkog Doma zdravlja.Pomenute ambulante dobile su po jedno, a Predškolski dipsanzer dva terenska vozila.Dio je ovo reorganizacije rada patronažne službe i službe medicinskih sestara u zajednici i ovo je novina u svim domovima zdravlja, a obezbijediće brže, kvalitetnije i efikasnije pružanje zdravstvene usluge na terenu, pogotovu na teže pristupačnim i jako udaljenim lokacijama, ističe Selvedina Sarajlić Spahić, direktorica Doma zdravlja u Zenici.Ova zdravstvena ustanova četiri nova terenska vozila za rad patronažnih sestara nabavila je iz vlastitih sredstava, a njihova ukupna vrijednost je oko 100.000 maraka.   (V.J.)

 

vozila-b vozila-c

Share