Nova rješenja za javno-privatno partnerstvo

Zeničko-dobojski kanton , u saradnji sa partnerskim projektima finansiranim od strane Američke agencije za međunarodni razvoj finalizirao je novi zakonski okvir za javno-privatno partnerstvo. Obzirom da je ovaj model partnerstva novost u teoriji i praksi javnog sektora u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo za privredu ZDK, u saradnji sa USAID projektom, u periodu maj-juni  u svim općinama Zeničko-dobojskog kantona organizuje stručne konsultacije o pripremi godišnjih i trogodišnjih planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva. Konsultacije za Grad Zenicu održane su danas u Zenici, a bile su namijenjene predstavnicima svih javnih tijela : organa uprave, upravnih organizacija, javnih  preduzeća i institucija.

-Cilj nam je da kroz ove konsultacije potaknemo javni sektor da u skaldu sa novim Zakonom o javno privatnom partnerstvu razmisle, pripreme i daju svoje projektne ideje u oblasti ovog vida partnerstva, koje ćemo mi pretočiti u jedan katalog projekata , koji će biti dostupan eventualnim investitorima,pojašnjava Osman Buza, pomoćnik ministra za privredu ZDK. (V.J.)

 

 

Share