Nova investicija JP Parkinzi

Javno preduzeće Parkinzi Zenica pribavilo je saglasnost Nadzornog odbora preduzeća, da krene u pripreme za izgradnju novog zatvorenog parking prostora, na lokaciji Stare pijace. Novih 50-ak zatvorenih parking mjesta, vozači će imati na raspolaganju vjerovatno do kraja godine.Ova investicija, obuhvatiće i nabavku novih parking automata i mašine za poslove održavanja horizontalne signalizacije, kao i za rekonstrukciju i automatizaciju zatvorenih garažnih prostora na Bulevaru, kazao je zamjenik direktora ovog javnog preduzeća, Nisvet Hukić. Investicija je procijenjena na 270 hiljada maraka.  (S.S.)

 

Share