Normalizacija grijanja u večernjim satima

“Uslijed tehničkih problema na jednom od parnih kotlova koji proizvode toplotnu energiju za grijanje grada, isporuka toplotne energije za sistem grijanje je reducirana. Radovi na otklanjanju problema su u toku a normalizacija stanja očekuje se u večernjim satima.”   (ArcelorMittal Zenica)

 

Share