NLM: Spomen obilježje za civilne žrtve rata!
Odlukom kantonalne Skupštine, 29. oktobar je proglašen Danom civilnih žrtava ZDK, na čijem je prostoru evidentirano gotovo 10.000 civilnih žrtava rata.
Međutim, na današnji dan okupljanja i obilježavanja mjesta pogibije naših sugrađana u Zenici, kod Industrijske škole, datum je koji su zaboravili svi nivoi vlasti, te se niko nije pojavio da im oda počast ili položi cvijeće, osim roditelja, rodbine i prijatelja. 
 
Tog kobnog dana, poginulo je 8 naših sugrađana, a najmlađi je imao samo 6 godina, Šehić Irfan.
 
Ali, pored što su pali u zaborav, postoji još veći problem za koji se bore građani i članovi porodica, koji već godinama traže izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti za postavljanje spomen obilježja. Njihovi zahtjevi su odbijeni, jer “uvidom u plansku dokumentaciju, utvrđeno je da nije planirano lociranje spomen obilježje”. 
 
Komisija za obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti Općine Zenica, dostavila je mišljenje 11.11.2010. godine u kojem stoji, da je njihov stav u korelaciji sa stavovima Općinskog vijeća, da je obilježavanje stradanja svih žrtava rata 1992-1995 godine na Trgu Alije Izetbegovića, podizanjem spomenika “Kameni spavač”.
 
Nakon žalbi, Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, nalaže da su navodi žalbe žalitelja osnovani, te obavještava da u ponovnom postupku prvostepeni organ treba sprovesti postupak, tako što će pribaviti sve činjenice i dokaze relevantne za zakonito rješavanje ove upravne stvari, vodeći računa o zahtjevu žalitelja, te da istog ne dovede u neravnopravan položaj u odnosu na ostala udruženja Općine Zenica. Od 2012. se nije ništa riješilo.
 
Zar roditelji i rodbina traže previše? Da li zaboravljamo ono što ne smijemo? Ovim putem pozivamo sve nadležne institucije, Gradsko vijeće, ministarstvo i upravu, da se sastanu sa roditeljima i iole ublaže tugu, sa kojom se bore godinama da se taj dan ne zaboravi.
 
TAKO BIVA U SVIM RATOVIMA. RAT ZAKUHAJU VOĐE KOJE SE DOBRO POZNAJU, A GINU LJUDI KOJI NIKAD DO TADA SE NISU UPOZNALI. NA KRAJU RAT PREŽIVE VOĐE.
 
Press služba Nezavisne liste mladih ZDK
Share