Neradni dani 1. i 2. januar

Zbog iskazanog zanimanja javnosti, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je saopćilo da je Zakonom o praznicima određeno da je Nova godina međunarodni praznik koji se neradno obilježava dva dana, 1. i 2. januara 2016., i u te dane poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.

 

foto:vladafbih

Share