Nasilje kroz komunikacijske tehnologije

Svaka druga žena doživjela je nasilje posredstvom informaciono komunikacijske tehnologije, kao što su uvredljivi sadržaji putem SMS-a, društvenih mreža i slično.Podaci su ovo zeničkog Centra za pravnu pomoć ženama, koji je kroz svoj rad uočio učestalost ove vrste nasilja, kojeg zapravo ne tretira i ne sankcioniše nijedan zakon u Federaciji BiH. Stoga je ovaj Centar u svim općinama ZDK od oktobra organizovao sastanke sa predstavnicima institucija, koje se u radu takođe susreću sa ovom vrstom nasilja, a završni satanak za ovaj kanton održan je danas i u Zenici.
– Cilj nam je doprinijeti rješavanju ovog problema, odnosno pokrenuti inicijativu da se sankcionisanje nasilja putem modernih tehnologija ubuduće ugradi ili u Zakon o krivičnom postupku ili u Zakon o javnom redu i miru, što je ujedno bio i zaključak svih održanih sastanaka o ovom problemu, ističe Selma Badžić, menadžerica projekta nazvanog „Iskorak ka unapređenju zaštite od nasilja posredstvom informaciono komunikacijskih tehnologija“.

 

(V.J.)

Share