Naša stranka: Inicijativa za alternativno grijanje u školama i obdaništima

U Gradskom odboru Naše stranke u Zenici najavili su podnošenje inicijative za uvođenjem alternativnog načina zagrijavanja škola i obdaništa na području Grada. Na osnovu obavljenih razgovora, radna grupa Naše stranke formirana radi istraživanja prednosti alternativnog zagrijavanja škola i obdaništa dobila je podatke koji će im pomoći u predlaganju daljih koraka. -Vlastito grijanje na pelet u Međunarodnoj srednjoj školi Bosna Sema je višestruko jeftinije od grijanja škole Edhem Mulabdić, koja se zagrijava putem Javnog preduzeća Grijanje, zaključeno je i kao dodatna prednost takvog rješenja istaknuta stabilnost sistema, koji ne zavisi od vanjskih faktora, kao i mogućnost savjesnog upravljanja u skladu sa okolnostima, čime bi se mogle stvoriti velike uštede. Naša stranka Zenica će ovu inicijativu predložiti Gradskom vijeću i gradonačelniku Zenice. (S.S.)

Share