Najavljen naučno stručni skup “Kvalitet 2017”

Deseti međunarodni naučno- stručni skup „Kvalitet 2017“ biće održan u Neumu od 17. do 20. maja ove godine, najavljeno je tokom današnje press konferencije Organizacionog odbora- Mašinskog fakulteta u Zenici. Predsjednik Naučnog odbora ovog trodnevnog skupa, prof. emeritusa dr. Safet Brdarević je kazao kako je ove godine od stotinu prijavljenih prihvaćeno 79 radova od 205 autora i koautora iz 10 evropskih zemalja, svrstani su u četiri oblasti. – Zadovoljan sa da se moja vizija današnjim događajem ostvaruje dvostruko: razvijamo znanje, struku i nauku, a počeli smo prije 18 godina sa ovim projektom i moje mlađe kolege shvatile su to kako treba i nastavili ga razvijati. Na završnoj sjednici biće utvrđeni zaključci i preporuke, prije svega istraživačkim institucijama, a ovaj događaj poklapa se i sa obilježavanjem 40 godina rada i postojanja Mašinskog fakulteta u Zenici.    (S.G.)

 

Share