Na ZEPS-u dvije promocije

U okviru sajma ZEPS danas je priređena „Promocija Udruženja halal industrije“,te „Investicijskih potencijala BiH“.
Predstavvnik Uprave BBI banke Šukri Ramić je istakao da je ova institucija jedina koja funkcioniše na principima halal standarda kada je u pitanju finansijski sektor.
Agencija za certificiranje halal kvaliteta u BiH,nadležna je za više od 60 subjekata u našoj zemlji te oko 120 za okruženje.Direktor Amir Sakić ukazuje da su u najvećoj mjeri u pitanju kompanije iz prehrambene industrije,pri čemu je u posljednje vrijeme povećan interes subjekata iz ugostiteljstva,turizma i drugih oblasti.
Prema njegovim riječima subjekti koji posluju po halal standardima i imaju certifikata ostvare na godišnjem nivou oko 1,5 milijardu maraka prometa.
Predsjednik Udruženja halal industrije BiH,Adis Hasaković,podsjeća da je cilj zajednički nastup na drugim tržištima. Želimo u Udruženje okupiti sve subjekte koji su prošli proceduru kod Agencije,kazao je Hasaković.
U okviru ZEPS-a održana je i prezentacija Investicijskih potencijala BiH.Šefica Odjela za promociju ulaganja u državnoj Agenciji FIPA, Nina Pobrić ukazuje da u posljednjih 20-tak godina u području ulaganja prednjači Austrija,te da je ukupna vrijednost direktnih stranih investicija u našoj zemlji na iznosu od oko 6 milijardi eura.
Potencijali investiranja u našoj zemlji su poznati samo je pitanje koliko određena lokalna sredina prati potrebe investitora.Procedure su glavna prepreka za bolje efekte, podsjetio je Mirsad Jašarspahić,potpredsjednik Federalne privredne komore.   (Š.B.)

 

zeps izvoz

Share