Na Univerzitetu skraćene nastavne aktivnosti

S obzirom da je ponovno došlo do obustave isporuke toplotne energije od strane Arcelor Mittala Zenica na području grada Zenice, obavještavaju se studenti, nastavno i administrativno osoblje Univerziteta u Zenici da će proces rada na Univerzitetu u Zenici biti prilagođen nastaloj situaciji, bez daljnjeg potpunog obustavljanja procesa rada.U tom smislu zadužuju se dekani i direktori organizacionih jedinica Univerziteta u Zenici da prilagode i obezbijede odvijanje nastavnih i drugih aktivnosti u skraćenom obimu do normalizacije snabdijevanja daljinskim grijanjem,navodi se u saopćenju Univerziteta Zenica.   (Š.B.)

Share