Na Mašinstvu veći broj licenci softvera

Koristeći računarom podržane tehnologije i softvere namijenjene za razvoj proizvoda i preduzeća, Mašinski fakultet u Zenici od danas je prešao na novi, širi i atraktivniji aranžman primjene familije softvera kompanije Solid Works, koji studentima i nastavnicima donosi brojne olakšice.
– Zahvaljujući sufinansiranju ove kompanije od danas u radu fakulteta možemo koristiti 200, umjesto dosadašnje trideset i jedne licence softvera ove kompanije, koje studenti sada mogu upotrebljavati i u svojim domovima, čime im se otvara mogućnost da i kući vježbaju sve ono što se radi u okviru nastavnog procesa, pojašnjava profesor doktor Senad Balić, šef katedre za konstrukcije CAD tehnologije na Mašinskom fakultetu u Zenici.
U periodu od 3 godine, koliko im je omogućeno korištenje proširenog broja licenci, Mašinski fakultet će imati osigurane i njihove nove verzije, ali i podršku SolidWorks kompanije.   (V.J.)

 

Masinski fakultet b

Share