Na desetine Zeničana pridružilo se Donorskoj mreži BiH

Udruženje invalidnih lica hroničnih bubrežnih bolesnika Zeničko-dobojskog kantona i Udruženje dijaliziranih i transplatiranih bolesnika Federacije, Donorska mreža BiH, povodom evropskog Dana darivanja organa, priredilo je u centru Zenice javno potpisivanje donorskih kartica.

U BiH trenutno je na dijalizi bubrega tri hiljade bolesnika, oko 250 pacijenata je na listi za trasplantaciju organa, a Federacija još čeka na zakon kojim bi se omogućio napredak transplatacijske medicine. Sa usvajanjem ovog zakona, koji je nažalost trenutno izvan skupštinskih procedura, očekuje se prihvat više od 50 donora godišnje, zahvaljujući odredbi o pretpostavljenim donatorima organa i obavezi utvrđivanja moždane smrti.

– U susjednoj Hrvatskoj godišnje se obavi oko 400 transplantacija, a u BiH jedva deset, – kaže predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplatiranih bolesnika Federacije BiH, Tomislav Žuljević.

Priča o doniranju organa pokrenuta je 2013. godine, inicijativom Udruženja bubrežnih bolesnika Zeničko-dobojskog kantona, za promjenu federalnog Zakona o transplataciji organa, a Kantonalna bolnica godinu kasnije, postala donor bolnica širom BiH. – Od tada Zakon o transplantaciji stoji u ladicama, jer nekom nije u interesu da pokrene ovo pitanje, – kaže dr Nermina Rizvanović, anesteziolog i eksplantacijski koordinator u Kantonalnoj bolnici.

Na Trgu Alije Izetbegovića, na desetine Zeničana danas su pristupili Donorskoj mreži Federacije, dajući svoj pristanak na humano darivanje organa nakon smrti. – Svaki korak ka uspostavljanju donorskog sistema u BiH je dobrodošao, – dodala je dr Rizvanović. (S.S.)

Share