MUP posjetio Tim Ambasade SAD

Danas, 23.03.2016. godine, u službenoj posjeti Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona su bili šef i članovi Tima za civilno-vojnu podršku pri Ambasadi SAD-a u Bosni i Hercegovini. Članove delegacije je u svom uredu primio policijski komesar Semir Šut, sa saradnicima, koji se nakon pozdravljanja gostiju zahvalio na posjeti, kao i dosadašnjoj podršci koja je pružena od strane Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini, te iskazao uvjerenje da će se dobra međusobna saradnja nastaviti i u narednom periodu, što će zasigurno rezultirati dobrim i pozitivnim efektima, prvenstveno u kontekstu efikasnijeg funkcionisanja policijskih struktura i  stvaranju sigurnijeg ambijenta za život i imovinu građana.Komesar Šut je tokom kraće prezentacije članove Tima za civilno-vojnu podršku upoznao sa  načinom ustrojstva i djelovanja Uprave policije kojom rukovodi, sa akcentom na nadležnosti organizacionih jedinica, način rukovođenja, materijalno-tehničkoj opremljenosti i obučenosti policijskih službenika.U nastavku sastanka je  razgovarano općenito o sigurnosnoj situaciji, aspektima i modalitetima unapređenja saradnje, realizaciji zajedničkih projekta i aktivnosti, te drugim vidovima podrške i edukacije, koji bi znatno unaprijedili postojeću opremljenost, obučenost i educiranost policijskih službenika.   (mup zdk)

Share