Munib Husejnagić o zastoju projekta Plava voda

Predsjednik Kluba zastupnika SDP BIH u Skupštini ZDK Munib Husejnagić i bivši kantonalni premijer u današnjem saopćenju koje prenosimo u nastavku iznio je svoj stav i viđenje razloga i krivaca za zastoj u realizaciji projekta Plava voda.

Isključivi krivac za trenutni zastoj u realizaciji projekta „ Plava voda“ jeste aktuelna vlada ZDK na čelu sa SDA-ovim premijerom Miralemom Galijaševićem, tvrdi Huseinagić. Kako navodi oni su građane i zastupnike u Skupštini svjesno doveli u zabludu da oni kao žele realizaciju ovog projekta, a u stvari su ga s predumišljajem kočili i dvije godine zaustavili realizaciju s opasnošću da već obezbijeđena kreditna sredstva propadnu. Ovo tvrdim navodi Huseinagić zato što pouzdano znam da su dobili od strane kreditora i nosioca projekta preduzeća „ Regionalni vodovod“ precizan tekst Odluke kakvu treba usvojiti Skupština ZDK, međutim oni samoinicijativno mijenjaju tekst Odluke i dostavljaju je Skupštini na usvajanje koja je usvojila takvu Odluku misleći da smo konačno stavili tačku na prethodnu fazu obavezne dokumentacije i da smo stigli do ključnog momenta realizacije projekta. Huseinagić ističe i da nikada nije dobio odgovor na zastupnička pitanja  da li je promijenjen izvorni tekst Odluke koju su dobili kao prijedlog od strane nosioca projekta u odnosu na Odluku koju su usvojili i zašto je došlo do promjene teksta, te da li je time došla u pitanje realizacija projekta „ Plava voda“. Huseinagić se pita zašto je ovakav odnos aktuelne Kantonalne vlade na čelu sa premijerom Miralemom Galijaševićem prema Gradu Zenica, i navodi po njemu dva osnovna razloga a to su sukobi unutar Kantonalnog odbora stranke SDA i gubljenje pozicija i uticaja SDA-ovih kadrova Zenice u Kantonalnoj organizaciji i čuvanje kreditnog potencijala Kantona za „budžetske kredite“. Novi gradonačelnik Fuad Kasumović suočen s problemom blokade ovog projekta je uputio zahtjev Vladi i Skupštini za ponovno razmatranje Odluke o davanju garancija za kreditna sredstva neophodna za realizaciju ovog projekta a prema dnevnom redu ova odluka neće biti razmatrana na posljednjoj januarskoj sjednici skupštine. Po Poslovniku je moguće 4 dana prije zasjedanja da se dopuni dnevni red a na sutrašnjoj sjednici Kolegija kada bi trebali razmotriti i dopunu dnevnog reda sa ovom tačkom, ja kao član Kolegija ispred SDP BIH ću svakako podržati stavljanje na dnevni red i donošenje Odluke o potrebnim garancijama na samoj Skupštini, navodi Huseinagić.   (S.H.)

Share