Mreža dječijih organizacija u BiH predstavila Preporuke za unapređenje prava djece

Danas su u Zenici predstavljene Preporuke za unapređenje prava djece, koje su izradile nevladine organizacije i mreže iz BiH, Srbije, Crne Gore, Albanije i Kosova, u okviru regionalnog projekta Glas mladih. Položaj djece u svim zemljama regiona općenito se ocjenjuje nezadovoljavajućim i organizacije mladih pozivaju na snažniji angažman u ostvarivanju osnovnih dječijih prava.

 

Preporuke koalicije nevladinih organizacija za djecu Bosne i Hercegovine Snažniji glas za djecu, čiji je autor Udruženje Naša djeca, predstavljene su i pred Evropskim parlamentom u Briselu.

 

-U pitanju su četiri preporuke koje su najbitnije, a odnose se na potrebu implementacije Državnog akcionog plana za djecu, koji vrijedi do kraja 2018. godine, izdvajanje sredstava za realizaciju programa koji se tiču prava djece, prevenciju nasilja nad djecom i među djecom i zaštitu djece sa poteškoćama.

 

Mi stalno ponavljamo iste preporuke, ali i dalje imamo veliki problem sa siromaštvom. 30 posto djece u BiH živi ispod granice siromaštva. To je ogroman broj ljudi, djece koja nemaju pristup osnovnim životnim potrebama. Mnogo je i žrtava nasilja među djecom, djece koja prose, nezaštićene romske djece. Naša praksa nije prilagođena politici i dosta toga nije u skladu sa Konvencijom o pravima djeteta, koja je dio Ustava i koja bi trebalo da se poštuje kao minimum standarda u zaštiti djece, – ističe Ira Raković, projekt menadžer u Udruženju Naša djeca u Zenici.

 

-Mi zagovaramo da takav položaj djece mora da se promijeni, jer ako se vlasti nastave ovako ponašati, imaćemo generacije djece osuđene na propast, – upozorava Raković.

 

Institucionalna podrška ranjivim kategorijama djece izostaje, propisana prava se ne poštuju, a pitanje ulaganja u našu djecu gleda se samo kroz prizmu novca, upozoravaju iz mreže nevladinih organizacija za djecu Bosne i Hercegovine.

 

-Poruka Mreže nevladinih organizacija za djecu Bosne i Hercegovine, koja okuplja 20 dječijih udruženja, je da trebamo više ulagati u djecu. Tu ne mislimo samo na izdvajanje novčanih sredstava za ugroženu djecu i za servise koji im pomažu, nego i na posvećivanje potrebama djece, ljubav i rad sa njima. Djecu treba neko saslušati, a naš glavni cilj je promocija dječijeg učešća u zajednici, – ističe Berina Ceribašić iz Udruženja Naša djeca u Sarajevu.

 

Sa Preporukama za unapređenje položaja djece, koje su izradile nevladine organizacije i mreže iz BiH, Srbije, Crne Gore, Albanije i Kosova, u okviru regionalnog projekta Glas mladih upoznata je danas i stručna javnost u Zenici, od koje se očekuje snažniji angažman u ostvarivanju osnovnih dječijih prava. (S.S.)

 

 

 

Share