Moja banka pripojena IK banci

Agencija za bankarstvo Federacije BiH je dala odobrenje za statusnu promjenu – pripajanje Moja banke d.d., Sarajevo, Investiciono-komercijalnoj banci d.d., Zenica, sa 31.07.2016. godine.Investiciono-komercijalna banka d.d., Zenica i Moja banka d.d., Sarajevo ulaze u proces pripajanja u cilju dugoročnog osiguranja adekvatnog kapitala, ostvarenja veće sigurnosti u poslovanju, racionalizacije troškova kao i veće profitabilnosti poslovanja. Sva prava i obaveze Moja banke d.d. Sarajevo prenose se na Investiciono-komercijalnu banku d.d., Zenica.Ovakvi integracijski procesi su u funkciji što jačeg tržišnog pozicioniranja, rezultiraju okrupnjavanjem banaka, vode boljoj konkurentnosti a dovode i do jačanja ishodne banke i povećanja koncentracija u bankarskom sektoru u Federaciji BiH.

 

(Agencija za bankarstvo FBiH)

 

foto:manager.ba

Share