Mittal o projektima i protestu

Kompanija ArcelorMittal Zenica ima redovitu i vrlo transparentnu komunikaciju sa lokalnom zajednicom pa tako i mjesnim zajednicama koje su locirane u susjedstvu kompanije. U našoj komunikaciji informirali smo predstavnike mjesnih zajednica više puta o svim koracima koje poduzimamo u smjeru smanjenja emisija iz naših pogona, o fazama pojedinih projekata koji se trenutno realiziraju u Kompaniji, te o našim vrlo konkretnim planovima. Prezentirali smo tehničke detalje i sve efeket koje su naši okolišni projekti već postigli ili će dostići kada se završi njihova implementacija, te neophodno vrijeme za realizaciju. Na našim nedavnim sastancima posebno smo objasnili okolišni projekat koji se trenutno realizira na BOF čeličani (sekundarno otprašivanje), u vrijednosti od 11 mil KM, i čiji građevinski radovi počinju upravo ovih dana.ArcelorMittal Zenica ulaže velike napore za stvaranje dugoročne održive budućnosti proizvodnje čelika u Zenici i od velike je važnosti za ekonomiju cjelokupnog društva. U tom pravcu  kompanija je do sada samo u okolišne projekte i tehnološka poboljšanja sa istim ciljem investirala oko 90 mil KM.Stoga, menadžment kompanije ArcelorMittal Zenica smatra da protesti ove vrste mogu negativno utjecati na realizaciju tekućih i budućih projekata, što neće biti od koristi ni lokalnoj zajednici, niti Kompaniji.  (ArcelorMittal Zenica)

 

Share