Ministar Amir Zukić posjetio ZDK

Federalni ministar za razvoj,poduzetništvo i obrt,Amir Zukić sa saradnicima, posjetio je danas Zeničko dobojski kanton,gdje je razgovarao sa premijerom Miralemom Galijaševićem i resornim ministrima.
-Konstatovali smo da postoji dosta dodirnih tačaka i sa zadovoljstvom mogu reći da je ZDK,kao kanton koji dobru privrednu infrastrukturu, bio među vodećim kada je u pitanju korištenje sredstava sa federalnog nivoa u prošloj godini.
Zukić je kao posebno aktivne istakao općine Tešanj, Žepče,Zenica Usora pa i Visoko.
Kada su u pitanju planovi za 2016. godinu mogu najaviti dvije vrste poticaja sektoru privrede,direktne grantove malim i srednjim poduzetnicima ukupne vrijednosti 5 miliona maraka, te veoma povoljna kreditna sredstva,u iznosu od 4 miliona maraka,sa rokom otplate od 7 godina,grejs periodom od dvije godine,te kamatom od 1,5 posto,a možda i manje,kazao je Zukić.
Premijer ZDK, Miralem Galijašević je ukazao da su u prošloj godini preduzeća sa područja ovog kantona učestvovala sa 25 posto od ukupno plasiranih sredstava resornog federalnog ministarstva. No,pri tome neke općine slabo učestvuju u apliciranju za dobijanje sredstava,dodao je Galijašević.    (Š.B.)

 

prijem a prijem b

Share