Merhametov projekat Kućne njege

Nakon prvog ciklusa, održanog u Sarajevu, Merhamet BiH danas je u Zenici održao drugi ciklus seminara o realizaciji projekta Kućna njega, za 60-tak osoba iz cijele zemlje, koje će biti osposobljene za provedbu projekta u svojim Regionalnim odborima.- Tokom edukacije u prvoj fazi, 10 profilisanih kadrova ići će u junu i na dodatnu edukaciju u Austriju, a sa stečenim certifikatom biće osposobljeni i za dalje širenje mreže Merhametove Kućne njege širom BiH, kojom želimo obezbijediti pomoć u kući starim, bolesnim i napuštenim osobama, kaže Hajrudin Šahić, predsjednik Merhameta BiH.Sama primjena projekta u praksi planirana je za sredinu avgusta.   (V.J.)

 

foto:arhiva-merhamet.ba

Share