Memorandum Vlade ZDK i ACCOUNT-a BiH

U zgradi Vlade Zeničko-dobojskog kantona danas je potpisan Memorandum o saradnji između Vlade Zeničko-dobojskog kantona i Antikorupcijske mreže u BiH – ACCOUNT.  Memorandum su potpisali kantonalni premijer,Miralem Galijašević,direktorica Udruženja Info haus,Đenana Alađuz i direktor Centra za razvoj medija i analize,Eldin Karić.

Memorandum o saradnji predstavlja osnovu za rad na realizaciji Akcionog plana Vlade ZDK za borbu protiv korupcije. Posebna pažnja bit će posvećena mjerama iz Akcionog plana koje se odnose na učešće civilnog sektora u sprečavanju korupcije, realizaciju zajedničkih projekata u ovoj oblasti kao i organizaciju obuka, seminara, radionica i drugih modula edukacije. Saradnja između Vlade ZDK i Antokrupcijske mreže u BiH – ACCOUNT realizuje se uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH-USAID. U ime Vlade ZDK na čelu tima Akcionog plana za borbu protiv korupcije je Meliha Omerspahić,pomoćnica ministra za pravosuđe i upravu.     (Š.B.)

 

 

Share