Medica o smjeni predsjedavajuće Gradskog vijeća Zenica

Poštovani vijećnici i poštovane vijećnice Gradskog vijeća Zenica,

Imajući na umu da je Grad Zenica bio prepoznatljiv kao primjer dobre prakse u vezi osiguravanja i zaštite ljudskih prava, smatramo se obaveznim da reagujemo u povodu smjene predsjedavajuće Gradskog vijeća Zenica, gđe. Sanje Renić. Želimo da vas podsjetimo da je u trenutnom sastavu Gradskog vijeća Zenica zastupljeno tek 16,12% žena, što je izuzetno daleko od ispunjavanja člana 20. Zakona o ravnopravnosti spolova BiH koji propisuje da najmanje 40% manje zastupljenog spola, a nažalost u ovom slučaju žena, treba biti zastupljeno na svim nivoima organizacije vlasti, i tijela lokalne
samouprave, uključujući zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, političke stranke, pravna lica s javnim ovlaštenjima, pravna lica koja su u vlasništvu ili pod kontrolom države, entiteta, kantona, grada ili općine ili nad čijim radom javni organ vrši kontrolu.
Mi, kao žene, profesionalke, borkinje za ljudska prava i ženska prava pitamo se:
– Da li je vaša današnja odluka o smjeni predsjedavajuće Gradskog vijeća Zenica, gđe.Sanje Renić, jasna poruka ženama da se ne angažuju u političkom životu?
– Da li vi kao vijećnici i vijećnice šaljete jasnu poruku građankama i građanima Zenice da ne želite da poštujete Gender akcioni plan Grada Zenica, koji su vaši prethodnici usvojili na istom mjestu gdje ste vi danas smijenili ženu, predsjedavaću Gradskog vijeća Zenica?
– Da li šaljete poruku da ne želite da poštujete Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine odnosno Zakon o ravnopravnosti spolova BiH?
Na osnovu gore navedenog, očekujemo da ćete prilikom izbora nove predsjedavajuće voditi računa o odredbama Gender akcionog plana Grada Zenica, Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine i Zakona o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine i na navedenu poziciju imenovati ženu.
Gradu Zenica trebaju žene koje su sposobne, uspješne i posvećene u radu za dobrobit svih
građana i građanki.

 

 

Udruženje „Medica“ Zenica

Share