Ljekarska komora F BiH o reformi zdravstva

Zenica je danas bila domaćin sjednice Izvršnog odbora Ljekarske komore Federacije BiH na kojoj je izvršena analiza aktuelne situacije u zdravstvu.
-Nismo protiv reformi u zdravstvu ali ne na način kako je to zamislila izvršna vlast,izjavio je dr. Frano Perić,član Izvršnog odbora federalne ljekarske komore.
Ljekarska komora Federacije BiH neprihvatljivom cijeni odluku o spajanju Opće bolnice u Sarajevu i Univerzitetsko kliničnog centra i smatra da se radi o politizaciji a nikako o racionalizaciji i uštedama,kako to žele predstaviti odgovorni u vlasti,dodao je Perić.
Predsjednik Komore,dr Harun Drljević je istakao da nije logično smanjenje sredstava za oblast zdravstva,kako je to predviđeno reformskom agendom, a s druge strane planirati zadržavanje dostignutog nivoa zdravstvenih usluga.
-Što se tiče reforme zdravstva mi smo za, ali zasnovanoj na stručnim,medicinsko-ekonomskim i pravnim postulatima,a ne nekim ad hok odlukama kako je neko ili nešto višak.
-Čuvanje zdravstvenih ustanovama je u interesu pacijenata,naglasio je dr. Drljević,ukazavši da u Komori nisu protiv funkcionalnog povezivanja ustanova,ali jesu protiv devastacije i promjene namjene bolničkih kapaciteta.
-U konačnici,jesmo za reforme u kojima će učestvovati struka,dodao je dr. Drljević.
Članice Federalne ljekarske komore podržale su stavove Ljekarske komore Kantona Sarajeva u pogledu povezivanja Opće bolnice i UKC Sarajevo.   (Š.B.)

Share