Kreditiranje stambenih potreba mladih

Ove sedmice bit će objavljen javni poziv za dodjelu kredita za rješavanje stambenih potreba mladih na području Zeničko dobojskog kantona. Kantonalna vlada je na posljednjoj sjednici dala saglasnost za raspisivanje javnog poziva na koji će moći konkurisati mladi do 35 godina starosti,stalno zaposleni i sa visokom stručnom spremom.
U drugoj polovini ove godine intenzivirane su aktivnosti na ponovnom aktiviranju fonda za rješavanje stambenih potreba mladih u ZDK putem povoljnih kreditnih sredstava.Krajem avgusta formirana je komisija na čijem je čelu Nada Delibašić iz Ministarstva finansija. U međuvremenu utvrđeni su kiriteriji,odnosno opći i posebni uslovi. Opći podrazumijevaju državljanstvo BiH,starost do 35 godina,da kandidata nema riješeno stambeno pitanje,da mu je prebivalište ZDK,te da je u radnom odnosu na neodređeno vrijeme.
Među posebnim uslovima,kako ukazuje ministar pravosudja i uprave, Mirnes Bašić je visoka stručna sprema,što znači da se svaki veći stepen više i boduje.
Na raspolaganju je ukupan iznos od 2,2 miliona maraka,a maksimalni iznos kredita je do 50 hiljada maraka,sa kamatnom stopom između 3,9 i 5,5 posto.
Objavljivanje javnog poziva predviđeno je u ovoj sedmici,a ostaje otvoren 45 dana od dana objave. Prema planiranoj dinamici,kompletna procedura i utvrđivanje rang liste korisnika trebalo bi biti okončano u naredna dva mjeseca.   (Š.B.)

Share