Konkurs za rad u Gradskoj upravi

Agencija za državnu službu F BiH će za potrebe Gradonačelnika Grada Zenica objaviti Javni konkurs za popunu radnih mjesta “stručni saradnik za ekonomsko-analitičke, opće i poslove planiranja” u Službi za komunalne poslove i ekologiju i Službi civilne zaštite (po jednog  izvršioca na neodređeno vrijeme.)
Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama i Službenim novinama FbiH, saopšteno je iz Službe za zajedničke poslove Grada Zenica.   (zenica.ba)

 

Share