Konkurs za članove NO Biblioteke i Muzeja

Objavljen je oglas za izbor i imenovanje upravnih odbora javnih ustanova „Opća biblioteka“  i “Muzej grada Zenice”.U pravilu, jedan član UO se imenuje iz reda stručnih zaposlenika ustanova, a , mandat predsjednika i članova upravnih odbora je četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom.Prema kriterijima oglasa kandidati za upravne odbore ustanova moraju ispunjavati opće i posebne uslove.Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja dok se posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje objavi oglas.Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično na protokol grada ili preporučeno poštom.   (S.H.)

Share