Konkurs za javna priznanja Grada Zenice

Ocjenjivački sud Grada Zenice obavještava javnost da je raspisan konkurs za javna priznanja povodom 20. marta-Dana Zenice u 2017. godini.Dodijelit će se javna priznanja  “Grb Zenice”,”Nagrada Zenice” i “Plaketa Zenice”.  Javna priznanja mogu se dodjeljivati građanima Zenice i drugim licima koja rade na području Grada Zenica, udruženjima građana, lokalnim zajednicama,ustanovama, privrednim društvima, drugim pravnim subjektima za uspjehe u radu i aktivnostima kojima znatno doprinose razvoju Zenice ili pojedinih djelatnosti, afirmaciji njenih interesa, u znak odavanja počasti i zahvalnosti, te unapređenju ljudskih prava i razvoju demokratije. Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim organizacijama i organizacijama iz drugih država.Kriteriji za dodjelu javnog priznanja su:najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području rada,objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana postignuta ili nagrađena ostvarenja i rezultati,uživanje ugleda stručnjaka ili djelatnika iz određene oblasti, odnosno uspješnog privrednog društva, ustanove, udruženja građana ili drugog pravnog subjekta.Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja upućuju se Ocjenjivačkom sudu do 31. januara 2017. godine.    (Š.B.)

Share